Meet The Team

Wat is ʼn onderneming sonder ʼn bekwame en toegewyde span mense wat saamwerk om die beste diens moontlik aan die kliënt te lewer? Wel, by Wenpro verstaan ons die dinamika tussen die verskaffer en die kliënt.

Daarom het Wenpro Markagente ʼn goeie verstandhouding met hulle varsprodukteprodusente sowel as hulle kopers.

Ons markagente is opgelei om die varsprodukteprodusent se behoeftes altyd eerste te stel. Ons span bestaan uit ʼn ervare groep individue wat as leiers beskou word in hulle onderskeie gebiede.

Wenpro Markagente doen besigheid in eerlikheid en met intergiteit.

“What is a business without a competent and dedicated team working together to provide the client with the best service possible? Well, at Wenpro we understand the dynamics between the supplier and the client.”

Wenpro Market Agents have therefore cultivated relationships with their fresh producers as well as their buyers.

Our market agents are trained to always put the fresh producer’s needs first. Our team is an experienced group of individuals who are considered leaders in their respective areas of emphasis.

Wenpro Market Agents believe in doing business with honesty and integrity.