About Us Omtrent Ons

Wenpro se passie vir die varsproduktebedryf  het op 14 Februarie 1989 begin toe Wenpro op die Johannesburgse Varsproduktemark gestig is. Binne net 26 jaar het Wenpro Markagente een van die grootste markagentskappe op die Johannesburgse Mark geword.

Virtue Excelsior
Klippan Boerdery

Ons het ʼn span toegewyde markagente en ʼn administratiewe departement wat ons markagente en verkoopspersoneel voortdurend ondersteun. Ons doel is om uitstekende diens aan al ons belanghebbendes te lewer.

Wenpro is uniek en is soos geen ander markagentskap nie. Ons het deur die jare heen geleer dat dit baie belangrik is om die spreekwoordelike tweede myl te loop.

Wenpro is ’n onderneming waarmee rekening gehou moet word. Dit is dus geen wonder dat al hoe meer produsente en kopers dit verkies om met ons besigheid te doen.

Wenpro’s passion for the fresh produce industry started on 14 February 1989, when Wenpro was founded on the Johannesburg Fresh Produce Market. 26 Years later Wenpro Market Agents have grown to be one of the biggest market agencies on the Johannesburg Market.

We have a team of dedicated market agents and an administration department who provide ongoing support to our market agents and sales staff. Our goal is to provide all our stakeholders with a superior service.

Wenpro is unique, unlike any other market agency. Through the years we have learned the importance of going the proverbial extra mile.

Wenpro is a company to be reckoned with. Little wonder that more and more producers and buyers prefer doing business with us.

Missie:

Om die doeltreffendtse diens te lewer wat alle belanghebbendes tevrede sal stel.

Mission:

To provide the most effective service to the total satisfaction of all stakeholders.

“Ons stuur al 18(agtien jaar) vir Wenpro Markagente produkte.  Altyd goeie, vinnige terugvoer! Kommunikasie tussen agent en boer is baie goed en eerlik.  Sovêr dit ons Boerdery aangaan was Wenpro nog net vir ons goed gewees.”
Henk Botha & Seuns Boerdery

Ons Missie vir Voortreflikheid:

Om deur toegewydheid altyd een tree voor ons produsente, kliënte en kopers te bly.

Our Mission for Perfection:

Through dedication we always strive to stay a step ahead of our producers, clients and buyers.

Deur Navorsing:

Om vereistes vas te stel en na te kom met behulp van deurlopende en volhoubare navorsing.

Through Research:

We determine requirements and adhere to them through the use of continuous and sustainable research.

Ons Leuse:

“Laat voedsel jou medisyne, en medisyne jou voedsel wees.”
Hippocrates

Our Motto:

“Let food be thy medicine and medicine be thy food.”
Hippocrates