Wenpro Market Agents

Slider1
Slider2

Wenpro Market Agents

Wenpro Markagente

In die varsproduktebedryf is dit nie elke dag dat ʼn mens die kans kry om met ʼn span doelgerigte, innoverende en toegewyde markagente te werk nie, maar dit is presies wat jy kry wanneer jy met Wenpro Markagente besigheid doen!

Ja, Wenpro Markagente het dit reggekry om die aanvaarbare grense te verskuif vir alle maatskappye in ons bedryf. Ons het klein begin, maar het tot ʼn ontsaglike onderneming gegroei en het ʼn groot impak op die varsproduktebedryf.

Wanneer dit kom by die gehalte, verpakking en aankoop van produkte, voldoen Wenpro Markagente se bemarkingsoplossings en -tendense aan die hoogste standaarde.

Wenpro Markagente het ʼn baie sterk handelsooreenkoms met die belangrikste vennote in die bedryf – ons produsente en ons kopers. En die rede waarom Wenpro aanhou groei, is omdat ons die fyn balans tussen vraag en aanbod in die bedryf verstaan.

It’s not every day in the fresh produce industry that one gets the opportunity to work with a concerted, innovative and dedicated team of market agents – this is exactly what you get when you do business with Wenpro Market Agents.

Yes, Wenpro Market Agents have managed to reset the acceptable boundaries for all companies in our industry. We have evolved from a small marketing unit, to a huge enterprise influencing the whole fresh produce industry.

Wenpro Market Agents uphold a standard of excellence in marketing solutions and market trends regarding product quality, packaging and product procurement.

Wenpro Market Agents have formed a fortressed alliance with our main partners in the industry – our producers and our buyers. Wenpro’s understanding of the finely tuned balance set in our industry between supply and demand is the reason why our business has grown.

Die Wenpro-familie voorsien ʼn uitstekende diens aan produsente deur:

 • ’n “Produsent-eerste” beleid te volg.
 • blywende verhoudings met produsente en kopers te smee wat op eerlikheid en integriteit gebaseer is.
 • ʼn vinnige en vriendelike diens in die administratiewe departement te lewer om sodoende doeltreffende kommunikasie tussen die varsprodukteprodusent en die maatskappy te verseker.
 • voortdurende en deurlopende opleiding en ontwikkeling van ons personeel.
 • tegnologie voortdurend te ontwikkel en te implementeer om verkope en betalings te bespoedig.
 • ’n wye verskeidenheid produkte te bemark.
 • raad te voorsien oor aanplantings, die verpakking van produkte sowel as die hantering daarvan.
 • persoonlike kontak met produsente te behou.
 • opkomende boere te ondersteun.
 • te voldoen aan wetgewing in die Staatskoerant.

Met ’n rekord van uitstekende diens is die keuse dus voor die hand liggend – maak elke dag, ʼn Wenpro-dag!

The Wenpro family provides an excellent service for producers through:

 • Following a “Producer First” Policy.
 • Building long term relationships with producers & buyers that is based on honesty and integrity.
 • Providing a brisk and friendly service in the administrative department that ensures effective communication between the fresh produce producer and the company.
 • Continuous and ongoing training and development of our staff.
 • Continuous development and implementation of technology to fast-track sales and payments.
 • Marketing a wide range of products.
 • Provide advice on planting, product packaging as well as product handling.
 • Maintaining personal contact with producers.
 • To provide support to emerging farmers.
 • Adhere to the legislation of Government Gazette.

With a track record of excellent service, the choice is obvious – make every day a Wenpro day!